Legater og udmærkelser

2017 Æreslegat fra Gottfred Eickhoff og hustru Gerda Eickhoffs fond
2017 Henry Herups æreslegat
2017 Ole Haslunds æreslegat
2014 Niels Mathiassens Mindelegat (Niels Prisen)
2012 Gottfred Eickhoff og Hustrus Fond
2011 Grosserer L.F.Foghts Fond
2011 Statens Kunstråd
2011 Veluxfonden
2009 Oak Foundation Denmark
2009 Kunstrådets Billedkunstudvalg
2009 Grosserer L.F.Foghts Fond
2008 Oak Foundation Denmark
2008 CAC Fonden
2007 Statens Kunstfonds rejselegat
2007 Ernst og Vibeke Husmans Fond
2007 Frantz Hoffmanns Mindelegat
2006 Kupler – Dome or Die præmieret af Statens Kunstfond
2006 Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens hæderslegat
2005 Nørgaard på Strøget
2005 Gerhard Henningsens Legat
2005 Knud Højgaards Fond
2005 Kunstrådets fagudvalg for billedkunst
2004 Statens Kunstfonds rejselegat
2003 Gottfred Eickhoff og Hustrus Fond
2002 Marie og Victor Haagen-Müllers Fond
2003 Kunststyrelsens Arbejdslegat
2002 og 2005 Grosserer L.F.Foghts Fond
2001 2.præmie Milleniumskulptur, Aalborg lufthavn
2000 Frederiksborg Amts Kunstudvalg
2000 Velux fonden af 1981
2000 – 2001 Grete og Sigurd Pedersens fond
1997 Peder Bentsen-Pedersens og hustrus legat
1994 og 1999 Højesteretssagfører C.L.Davids legat
1959 Akademiets guldmedalje
1958 Ny Carlsbergfondets rejselegat